არიან ადამიანები…

0 214

☝️ VS 🤲  არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რა როგორ უნდა იყოს და არიან ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ისეთ გარემოს, როგორიც უნდა იყოს ის.

👉 VS 🙌 არიან ადამიანები, რომლებიც გამუდმებით ჭკუას გასწავლიან და არიან ადამიანები, რომლებიც მაგალითს გაძლევენ საკუთარი ცხოვრებით.

🗣 VS ✊ არიან ადამიანები, მუდამ რომ სხვებს აკრიტიკებენ და არიან ადამიანები, საკუთარ თავს რომ ცვლიან.

🤏 VS 🥰 არიან ადამიანები სიყვარულის ნაკლებობაზე რომ ჩივიან და არიან ადამიანები, სიყვარულს რომ ასხივებენ.

👤 VS 👥 არიან ადამიანები თავის მარტოობაში სხვებს რომ ადანაშაულებენ და არიან ადამიანები – მეგობრებისთვის გზად და ხიდად გადებულნი ცხოვრების
ჯურღმულებზე.

🙄 VS 🤗 არიან ადამიანები, მათ წინაშე რომ მთელი მსოფლიო ვალშია და არიან ადამიანები, საკუთარ სიცოცხლეს და ენერგიას რომ კაცობრიობის კეთილდღეობას ახმარენ.

😤 VS 😇 არიან ადამიანები, გამუდმებით რომ წუწუნებენ და არიან ადამიანები, სხვათა ტვირთს რომ უხმოდ ეზიდებიან.

📘 VS ✝️ არიან ადამიანები, რომლებიც თეოლოგიას გასწავლიან და არიან ადამიანები, ქრისტეს რომ გიჩვენებენ საკუთარი ცხოვრებით.

არიან ადამიანები…

და შენ როგორი ადამიანი ხარ?

Loading...