მაღლიდან ჩამომავალი სიბრძნე…

0 104

წმინდა წერილს ყოველთვის შეუძლია, ამოგვიცნოს ჩვენს ქმედებებში და მოგვცეს სწორი მიმართულება. იხილეთ განსხვავება ადამიანურ სიბრძნესა და ღვთიურ სიბრძნეს შორის.

იაკობის წერილის მე-3 თავი, 13-16 მუხლები:

  1. ვინ არის თქვენ შორის ბრძენი და განსწავლული? კარგი საქციელით აჩვენოს თავისი საქმეები, ბრძნული თავმდაბლობით.
  2. მაგრამ თუ გული მწარე შურითა და შუღლით გაქვთ სავსე, ნუ ტრაბახობთ და ნუ ცრუობთ ჭეშმარიტების წინააღმდეგ.
  3. ეს არ არის მაღლიდან ჩამომავალი სიბრძნე, არამედ მიწიერი, მშვინვიერი, ეშმაკური.
  4. რადგან, სადაც შური და შუღლია, იქ შფოთი და ყოველგვარი ბოროტმოქმედებაა.

შურსა და შუღლზე დაფუძნებული, კარგად მოფიქრებული გეგმაც კი დასრულდება ბოროტი ნაყოფებით, რამეთუ ღმერთი ამ სიბრძნეს ეშმაკურს უწოდებს.

  1. ხოლო მაღლიდან ჩამომავალი სიბრძნე, პირველ ყოვლისა, წმინდაა, შემდეგ მშვიდობიანი, თავმდაბალი, მორჩილი, წყალობითა და კეთილი ნაყოფით სავსე, მიუკერძოებელი და უთვალთმაქცო.
  2. სიმართლის ნაყოფი მშვიდობაში ეთესებათ მშვიდობისმყოფელთ.

დააკვირდით:

– „პირველ ყოვლისა, წმინდაა“ – არ აქვს ეგოისტური მიზნები.

– მისი მიზანია მშვიდობა.

– მასში არაა ამპარტავნობა.

– მასში არ არის დაუმორჩილებლობა.

– სავსეა წყალობით და კეთილი ნაყოფით.

– არ არის მიკერძოებული.

– მასში არ არის თვალთმაქცობა.

იაკობის წერილის 1-ლი თავი, მე-5 მუხლი:

„თუ რომელიმე თქვენგანს აკლია სიბრძნე, დაე, სთხოვოს ღმერთს, ყველასთვის უხვად და დაუყვედრებლად გამცემს, და მიეცემა.“

Loading...