ნინო ხუროშვილი

"ქრისტიანის ბლოგის" ავტორი

ნინოს ახალი ბლოგები

  • შენი სიწმინდის სულს ნუ წამართმევ, ღმერთო, დამიბრუნე სიხარული შენი ხსნით… რადგან დაგვიძველდა რწმენა, ჩრჩილნაჭამი სამოსელივით შემოგვეხა და შემოგვეძარცვა ქრისტიანობა. გაცვეთილ სიტყვებად გვექცა გაუცვეთელი ჭეშმარიტებანი და …

  • განმშორდი, უფალო

    ნინო ხუროშვილი

    – განმშორდი, უფალო, რადგან ცოდვილი ვარ… – მკურნალი სნეულთ სჭირდებათ და არა ჯანსაღთ… – უფალო, წუმპესა და ტალახში დავდიოდი ამდენი წელი… როგორ მოხვედი ჩემს ატალახებულ …

  • ქუჩებში დავდივარ და ვხვდები, რომ სამყარო თავის თავს აღარ ჰგავს… (თუმცა დიდი ხანია ასეა… მას მერე აღარ ჰგავს, რაც ცოდვამ შემოდგა ფეხი ადამიანთა სამყოფელში…). დროდადრო …

  • ხანდახან რწმენა ჩემი მსგავსია მყიფე, თხელი ყინულისა, რომელიც თითქოს სადაცაა ფეხქვეშ ჩამიტყდება… ხანდახან რწმენა ჩემი ესოდენ მოჰგავს პირდაღებულ, უძირო უფსკრულზე დაკიდებულ ბეწვის ხიდს, რომელზეც ძრწოლაატანილი …